Saturday, March 19, 2011

mooi om te zien hoezeer de spirit van #taizé na de pelgrimage van vertrouwen nog aanwezig is

pic taken by @edgarneo


- Posted using Mobypicture.com

No comments: