Thursday, June 20, 2013

Voorbespreking voor de Burgerraad de volgende dag in Rauris olv 'onze' Roswitha

Interessant hoe het politieke systeem hier werkt.De gemeente heeft 12 burgers van Rauris uit om een Burgerraad te vormen.Deze Burgerraad komt elke 3 maanden bijelkaar om een 10 puntenplan op te stellen.Elke 3 maanden worden deze afspraken/wensen/punten van de vorige Burgerraad besproken.Waarbij de Gemeenteraadsleden verplicht zijn om zich aan de gemaakte afspraken te houden. Of een wel heel goede reden moet hebben waarom zich in 3 maanden niet aan die afspraak heeft kunnen houden. Deze Burgerraad adviseert en/of doet namens de lokale bevolking zaken met de burgemeester.En wordt als zeer belangrijk ervaren. Daarom of daardoor doen de Burgerraadsleden ook extra hun best om hier in te kunnen blijven.Een mooi voorbeeld van 'directe democratie' Picture taken by @EdgarNeo aka @TheTwilgrimT/M: +31 (0)6 87 330 730E: edgarneo@gmail.com


- Posted using Mobypicture.com

No comments: