Saturday, August 17, 2013

Help #Emmaus #Welvaartsresten armoede in Nederland te bestrijden

Emmaus, meer dan tweedehands alleenU kent Emmaus misschien van de winkels en markten met tweedehands artikelen, maar onze organisatie is meer dan dat. In negen woonwerkgemeenschappen bieden we onderdak aan wie dat om welke reden dan ook nodig heeft, met name dak- en thuislozen. Daarnaast wonen er mensen die uit idealisme voor Emmaus hebben gekozen. De winkels voorzien in het onderhoud van deze groepen. (We krijgen GEEN subsidie en leven van onze arbeid!) Ook zijn er vrijwilligersgroepen, waar mensen een leuke en zinvolle dagbesteding kunnen vinden. Voor de meeste groepen geldt, dat ze van de omzetten projecten op het gebied van armoedebestrijding in en ver buiten Nederland kunnen steunen. We zetten ons graag in voor diegenen, die het minder hebben dan wij. Over Emmaus, het werk wat we doen en onze idealen kunt u op www.emmaus.nl veel meer lezen.Helpt u Emmaus in de strijd tegen armoede?Met een positieve groet,@EmmausGanger @EdgarNeoT/M: +31 (0)6 87 330 730E: edgarneo@gmail.com


- Posted using Mobypicture.com

No comments: