Saturday, December 14, 2013

Kerstspel op het Oranjeplein 21 december as wordt echt gaaf!! Zie www.ophetoranjeplein.nl

Picture taken by @EdgarNeo aka @TheTwilgrimGenerale repetitie voor het kerstspel.. Zie www.ophetoranjeplein.nl


- Posted using Mobypicture.com

No comments: