Wednesday, December 18, 2013

Kleine videoimpressie van het Kerstdiner 2013 @RestoVanHarte Den Haag/@RVHdenhaag ism VBM Businessclub

Picture taken by @EdgarNeo aka @TheTwilgrimGastheer +@RVHdenhaagTijdens het Kerstdiner ism VBM Businessclub

- Posted using Mobypicture.com

No comments: